PERSONDATAPOLITIK

Indhold

  • Introduktion
  • Kontaktoplysninger
  • Behandling af dine oplysninger
  • Dine rettigheder

INTRODUKTION

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

KONTAKTOPLYSNINGER
Interdan Holding A/S
Ryvangs Allé 54
2900 Hellerup
+45 45 66 01 33

Som en del af Interdan-koncernen.

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Kontaktformular

Formål: Besvare din henvendelse.
Kategori: Navn, e-mail, øvrige oplysninger du skriver i meddelelsen.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at behandle personoplysningerne for at kunne besvare henvendelsen.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet.
Opbevaring: Dine oplysninger slettes når der ikke længere er behov for dem til at opfylde formålet.

Ansøgninger uden om vores ansøgningssystem

Når du sender ansøgninger til vores mail, via kontaktformular, via brev og lignende.

Formål: Rekruttering og ansættelse.
Kategori: Navn, e-mail, telefonnummer og øvrige oplysninger der oplyses i CV eller ansøgning.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at gennemgå data for at kunne ansætte og vores interesse i at opbevare data i tilfælde af en tvist vedr. rekrutteringsforløbet.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet.
Opbevaring: 6 mdr. fra ansættelsesprocessen afsluttes.

Cookies

Ved brug af hjemmesiden bruges IP-adressen til cookies herunder nødvendige og analytiske.

Formål: Måle besøg på hjemmesiden for optimering.
Kategori: IP-adresse.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra a.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet.
Opbevaring: Oplysningerne anonymiseres ved endt brug af hjemmesiden.
Formål: Sikre en optimal brug af hjemmesiden.
Kategori: IP-adresse.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at sikre hjemmesiden fungerer som den skal.
Videregivelse: Oplysningerne videregives ikke.
Opbevaring: Oplysningerne bruges kun i det omfang brugeren benytter hjemmesiden.

DINE RETTIGHEDER

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via info@interdan.dk

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen.
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist.
Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.
Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.