PERSONDATAPOLITIK

Indhold

  • Introduktion
  • Kontaktoplysninger
  • Behandling af dine oplysninger
  • Dine rettigheder

INTRODUKTION

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

KONTAKTOPLYSNINGER

Interdan Holding A/S
Ryvangs Allé 54
2900 Hellerup
+45 45 66 01 33

Som en del af Interdan Koncernen.

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Kontaktformular

Formål: Besvare din henvendelse.
Kategori: Navn, e-mail, øvrige oplysninger du skriver i meddelelsen.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at behandle personoplysningerne for at kunne besvare henvendelsen.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i Koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet.
Opbevaring: Dine oplysninger slettes, når der ikke længere er behov for dem til at opfylde formålet.

Ansøgninger 

Når du sender ansøgninger igennem vores karrieredatabase Emply.

Formål: Rekruttering og ansættelse.
Kategori: Navn, e-mail, telefonnummer og øvrige oplysninger der oplyses i CV eller ansøgning.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at gennemgå data for at kunne ansætte og vores interesse i at opbevare data i tilfælde af en tvist vedr. rekrutteringsforløbet.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i Koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet, herunder relevant leder.
Opbevaring: 6 mdr. fra ansættelsesprocessen afsluttes.

Når du sender ansøgninger til vores mail, via kontaktformular, via brev og lignende.

Formål: Rekruttering og ansættelse.
Kategori: Navn, e-mail, telefonnummer og øvrige oplysninger der oplyses i CV eller ansøgning.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at gennemgå data for at kunne ansætte og vores interesse i at opbevare data i tilfælde af en tvist vedr. rekrutteringsforløbet.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i Koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet, herunder til relevant leder.
Opbevaring: 6 mdr. fra ansættelsesprocessen afsluttes.

Cookies

Ved brug af hjemmesiden bruges IP-adressen til cookies herunder nødvendige og analytiske.

Formål: Måle besøg på hjemmesiden for optimering.
Kategori: IP-adresse.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra a.
Videregivelse: Oplysningerne videregives internt i Koncernen hvis nødvendigt for at opfylde formålet.
Opbevaring: Oplysningerne anonymiseres ved endt brug af hjemmesiden.

Formål: Sikre en optimal brug af hjemmesiden.
Kategori: IP-adresse.
Kilde: Den registrerede selv.
Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at sikre hjemmesiden fungerer som den skal.
Videregivelse: Oplysningerne videregives ikke.
Opbevaring: Oplysningerne bruges kun i det omfang brugeren benytter hjemmesiden.

DINE RETTIGHEDER

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via info@interdan.dk

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen.
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist.
Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.
Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.