CSR

Hos Interdan arbejder vi meget målrettet på konstant at skabe værdi – både for medarbejderne, virksomheden som helhed og for vores samfund.

SAMFUNDSANSVAR – EN DEL AF VORES DNA

Hos Interdan er anstændighed og ansvarlighed en naturlig og integreret del af vores forretning. Det er i vores DNA. Koncernens samfundsansvar tager afsæt i den stærke forankring i vores historiske arv kombineret med en førende forretningsmæssig status. En tilgang, der på naturlig vis forener det sociale ansvar i og uden for koncernen. Interdan ønsker at tage aktivt samfundsansvar gennem ansvarlige investeringer, ejerskab og virksomhedsførelse, der lever op FN’s Global Compact retningslinjer for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og forretningsetik. Herved bidrager Interdan til flere af FN’s 17 verdensmål, herunder gode jobs og økonomisk vækst, bæredygtige byer og lokalsamfund, god uddannelse, mindre ulighed, ligestilling mellem kønnene, ansvarligt forbrug og partnerskaber for fremtiden.

Download Interdans lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

DONATIONER

Ragnhild Bruuns Fond, der som den ene familieejerfond står bag Interdan, donerer hvert år en række beløb til udvalgte organisationer eller formål, som ligger virksomheden og Bruun-familien særligt på sinde. Også Interdans medarbejdere kan være med til at indstille gode formål til donation.

Ragnhild Bruuns fond har blandt andet doneret til