KONCERNENS HOVEDTAL

MIO. KR.
2011 2012 2013 2014 2015
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.171 4.845 4.124 4.545 4.869
Bruttoresultat 554 499 564 589 624
Resultat af primær drift 94 96 54 145 217
Resultat af finansielle poster -34 -19 -25 -18 -62
Resultat før skat 60 78 29 127 153
Årets resultat 13 61 24 86 115
Balance
Samlede aktiver 2.243 2.113 1.638 1.661 1.749
Egenkapital (inkl. forslag til udbytte) 421 472 481 520 672
Netto rentebærende gæld 884 676 57 66 37
Gns investeret kapital inklusiv goodwill 486 513 498 398 384
Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill 10.6 9.4 8.3 11.4 12.7
Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet -307 230 674 236 29
Investeringsaktivitet -43 -13 -33 -20 -29
Finansieringsaktivitet 23 -5 -8 -54 30
Likvide reserver ultimo 140 312 945 582 596
Nøgletal
Bruttomargin (%) 10,7% 10,3% 13,7% 13,0% 12,8%
Nettomargin (%) 0.3% 1.3% 0.6% 1.9% 2.4%
Afkast af investeret kapital(%) 19,3% 22,0% 10,9% 1,8% 1,8%
Egenkapitalens forrentning (%) 3,1% 13,7% 5,0% 17,2% 19,3%
Soliditetsgradl (%) 18,8% 22,3% 29,4% 31,3% 38,4%
Finansiel gearing 1,7 1,7 0,8 0,1 0,1
Andet
Antal medarbejdere i koncernen 317 287 336 358 304
Antal indregistrerede biler i alt 43.743 40.076 33.453 38.073 42.687